KSP KPI LOGO KASETPHAND-AGRITECH KASETPHAND-AGRITECH KASETPHAND-AGRITECH
Eng Th Home Profile Product Contact Us
Weclcome to KPI - Agritech KPI -AGRITECH
 
 
 

"ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซท์ KPI-AGRITECH"

คุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งที่ บริษัท เกษตรภัณฑ์-อกริเทค จำกัด  มุ่งเน้นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันบริษัท ได้นำเอาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ซึ่งเป็นระบบบริหารคุณภาพระหว่างชาติ เข้ามาใช้เป็นหลักปฏิบัติเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าให้สม่ำเสมออย่างเป็นระบบและเป็นสากล ซึ่งกระทำได้ด้วยความร่วมมือของทุกๆ คนในบริษัท โดยการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร

คุณสมบัติที่โดเด่นไซโลไฟเบอร์กลาสของ KPI-Agritech
  • ไซโลไฟเบอร์กลาสเปรียบเสมือนฉนวนกันความร้อนทำให้วัสดุที่อยู่ภายในคงสภาพสมบูรณ์
  • ไซโลไฟเบอร์กลาสสามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำ และมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี
  • วัตถุดิบที่นำมาผลิตเป็นเกรดที่สามารถใส่อาหารได้โดยไม่เป็นอันตรายใดๆ
  • ไซโลไฟเบอร์กลาสมีแถบมองอาหารทำให้สามารถตรวจเช็คอาหารได้โดยไม่ต้องขึ้นดูด้านบนถัง
  • ไซโลไฟเบอร์กลาสมีชิ้นส่วนมีจำนวนน้อยกว่าไซโลสังกะสี ทำให้มีจุดรอยต่อไม่มากและเลี่ยงต่อน้ำเข้าภายในถังไซโล
  • ไซโลไฟเบอร์กลาสไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อน และไม่เกิดการแข็งตัวจากอากาศหนาวจัด
 
     
 
3 0 2 2 6
  Copyright ยฉ 2012 KPI-Agritech. All rights reserved. Sitemap  

 

 

KPI KSP AGRITECH